About

Kiva is een Niet-Gouvernamentele Organisatie (NGO) die Curaçaose studenten en young professionals die in het buitenland gevestigd zijn vertegenwoordigt.

Kiva is een onafhankelijke non-profitorganisatie en ontvangt dus ook geen overheidssubsidie.

Kiva dient als een platform dat feiten, opinies, gedachtegang van Curaçao Young Professionals (CYP’s) – op politiek, economisch en sociaal niveau – in kaart brengt. Wij doen onderzoek naar/voor de doelgroep. Het doel van Kiva Curaçao is om te werken aan een toekomst voor de doelgroep die meer in lijn staat met hun wensen, zodat zij ook terugkeren naar Curaçao om daar hun expertise toe te passen.

Achtergrond

Jaarlijks verlaten veel Curaçaose jongeren hun eiland om de studie voort te zetten in het buitenland. Op het moment dat deze Curaçao Young Professionals (CYP’s) zich in het buitenland vestigen en aan hun studie beginnen, verliezen zij dan ook het stemrecht. Vanaf dat moment hebben ze in feite niks meer te zeggen over wat er op politiek, economisch en sociaal gebied op Curaçao gebeurt. Dit is een van de redenen waarom zij zich meer van het eiland gaan distantiëren. Curaçao wordt voor hen uiteindelijk meer een vakantiebestemming. Dit probleem is nu zelfs zo ver gevorderd dat de grote meerderheid van deze studenten in het buitenland blijft en niet terug keert naar het eiland.

Deze groep is echter ontzettend belangrijk voor de duurzame ontwikkeling van Curaçao! Naar schatting zijn er 12.000 CYP’s in het buitenland. Het wordt tijd dat er meer wordt geluisterd naar wat de CYP’s te zeggen hebben. Ook zij willen aan de toekomst van Curaçao werken.

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom politici, bedrijven en het volk ook naar hen moet luisteren:

◾Het is vaak door academische tekortkomingen op Curaçao dat de CYP’s naar het buitenland moeten emigreren;
◾Door invloed te hebben op wat er op het eiland gebeurt zal de welwillendheid van deze groep om terug te keren groter worden;
◾De opgelopen internationale ervaring biedt een innovatiever, moderner en progressiever inzicht op alles wat er op Curaçao gebeurt;
◾CYP’s zijn van onschatbare waarde voor de duurzame ontwikkeling van Curaçao.

Daarom vertegenwoordigt Kiva deze Curaçao Young Professionals via het platform. Kiva brengt hun opinies en gedachtegang in kaart. Ook door deze groep Curaçaoënaars continu te informeren, bewust te maken en te betrekken bij politieke, economische en sociale zaken die te maken hebben met het eiland, dient Kiva als een brug tussen alle Curaçao Young Professionals in het buitenland en Curaçao.

Het is dus erg belangrijk dat Curaçaose studenten en young professionals zich registreren op de website van Kiva (gratis).

Ontstaan van Kiva

In het najaar van 2010 kwamen een aantal Curaçaose studenten en young professionals bijeen. Dit was een tijd die gekenmerkt werd door grote veranderingen op Curaçao. De historische datum 10-10-’10 naderde en Curaçao was aan de vooravond om een nieuw land met nieuwe kansen te worden. In al hun contacten met dushi Curaçao was de transitiefase dan ook altijd een hot item.

Toch voelden deze CYP’s zich niet helemaal comfortabel met de veranderingen die plaats vonden op het eiland. Bovendien was het niet altijd even makkelijk om informatie te vinden en tot slot hadden zij zelf helemaal niks te zeggen over wat er op het eiland aan het gebeuren was: Curaçaoënaars in Nederland hebben geen stemrecht. Ze zijn nota bene naar het buitenland om even te studeren en later hun kennis toe te passen op Curaçao.

Ze wilden hier graag een verandering in zien. Door alle Curaçao Young Professionals samen te brengen konden de krachten gebundeld worden. Na maanden lang onderzoek doen, netwerken en brainstormen ontstond er een totaal nieuw concept.

Er werd besloten om niet meer aan de zijlijn te blijven staan en om te gaan werken aan een toekomst dat meer in lijn staat met de wensen van alle Curaçao Young Professionals: Kiva werd opgericht.