Network

Antuba

Antuba is een netwerk van studenten die affiniteit hebben met de Nederlandse Antillen en Aruba. De naam Antuba is een samenstelling van de woorden Antillen en Aruba. Antuba biedt met haar activiteiten de nodige ondersteuning en coaching aan studenten.

www.antuba.nl


 

BasilaChill.com

Alle radiostations met het laatste nieuws uit Curaçao. 

www.basilachill.com


 

CBS  Curaçao

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is de onafhankelijke en officieel erkende leverancier van relevante statistische informatie over alle maatschappelijke terreinen. Deze informatie is geïntegreerd, betrouwbare, objectieve, volledige, tijdige en toegankelijk voor het publiek.

www.cbs.an


 

Curaçaohuis

Het nieuwe Kabinet van Curaçao wil u via deze website van informatie voorzien over de ontwikkelingen binnen de overheid van ons nieuwe land Curaçao, per 10 oktober 2010. U kunt op deze website meer inzicht krijgen in de structuur van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, de missie, de taken en verantwoordelijkheden.

 www.vertegenwoordigingcuracao.nl


 

Curaçao Public Library

De Stichting Openbare Bibliotheek heeft als taak het geven van informatie, in de ruimste zin van het woord, aan mensen en organisaties. Om dit te bereiken stimuleert de FBPK(Fundashon Biblioteka Públiko Kòrsou) actief de toegang tot lokale en algemene informatie. 

www.curacaopubliclibrary.an


Curaçao Tourist Board

Alle informatie over toerisme op  Curaçao.


www.curacao.com


 

Gobiernu

Website met informatie over de Curaçaose overheid.

www.gobiernu.an


 

byGONGA

byGonga is an organization devoted to giving students an opportunity to hone their skills in whatever area they would like to excel. byGonga also organizes events by students for students and caters to services such as social promoting, event planning and media management.

For more info check: www.bygonga.com


 

Greentown  Curaçao

GreenTown Curaçao is een initiatief om de sterk vervuilende Isla olieraffinaderij op Curaçao te vervangen door een levendige groene stad aan het water, draaiend op duurzame energie. In de toekomst zal deze nieuwe stad duizenden mensen tellen die hier met veel plezier komen wonen werken.

www.greentowncuracao.com


 

JCI Ioba
 
JCI Ioba is en op lidmaatschap-gebaseerde non-profit organisatie van 200.000 jongeren tussen de 18 en 40 in 5000 gemeenschappen en meer dan 100 landen over de hele wereldElke JCI lid deelt de overtuiging dat, om blijvende positieve verandering te creëren, moeten onszelf en de wereld om ons heen verbeteren. De organisatie streeft naar doelgerichte oplossingen voor de unieke problemen in onze gemeenschappen om tot een betere wereld te bouwen en het creëren van wereldwijde impact.

 

www.jci.cc


 

Kamer van Koophandel & Nijverheid  Curaçao


The Curaçao Chamber of Commerce and Industry is the voice of private enterprise in Curaçao. It represents the general interests of the Curaçao business community, keeps a complete roster of Curaçao businesses, and provides information and services to local and international companies with an interest in doing business in, trading and exporting from or through Curaçao.

www.curacao-chamber.an/


 

Kennis voor  Curaçao

Stichting Kennis voor Curaçao is opgericht vanuit Wereldstage en heeft als doel hoogopgeleide Antillianen te motiveren terug te keren naar hun eiland.

www.kennisvoorcuracao.com/


 

OCAN

Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders, overlegpartner van de Rijksoverheid voor de Caribische Nederlanders gemeenschap. OCaN is een zelfstandige stichting die opkomt op voor de belangen van Caribische Nederlanders in Nederland

www.ocan.nl


 

Paar

Platform studerende Antillianen en Arubanen in Rotterdam (PAAR) is een samenwerking tussen het Bestuurscollege Curaçao, de Gemeente Rotterdam, Inholland Rotterdam, Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam. Het platform is opgericht om het studiesucces van deze studenten te vergroten en remigratie te bevorderen.

www.paarotterdam.nl


 

Passaat

Passaat is een Antiliaanse en Arubaanse studentenvereniging die op 11 september 1997 opgericht is door een groep studenten studerende aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De studentenvereniging Passaat wil studenten en geïnteresseerden kennis laten maken met de Antilliaanse en Arubaanse Cultuur in deze                                                                              multiculturele Nederlandse maatschappij

 www.passaat.com


 

SSC

Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) is een financieringsinstelling die op 27 december 1990 door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao is opgericht in het kader van de verzelfstandiging van de dienst belast met het verstrekken van studiefinanciering voor het volgen van een MBO, HBO of WO opleiding op Curaçao en in Nederland en het verstrekken van tegemoetkoming voor het volgen van voortgezet onderwijs. Het hoofdkantoor is gevestigd op Curaçao en sinds januari 2005 is er een afdeling in Nederland.

www.ssc.an


 

Universiteit van de Nederlandse Antillen

Website met informatie over de Universiteit van de Nederlandse Antillen

www.una.an


 

Vereniging Antilliaans Netwerk

De Vereniging Antilliaans Netwerk organiseert met enige regelmaat activiteiten om personen met een Antilliaanse achtergrond en/of diegene die affiniteit hebben met de Nederlandse Antillen bijeen te brengen.

www.antilliaansnetwerk.nl